DNA

DNA, neboli deoxyribonukleová kyselina, je biologická makromolekula, která slouží jako nositelka genetické informace ve všech živých organismech s výjimkou některých virů, kde se uplatňuje RNA. DNA obsahuje instrukce potřebné pro vývoj a fungování všech živých organismů a je základem pro genetickou dědičnost.