Draslík

Draslík je důležitý pro správné fungování lidského těla, jelikož se podílí na udržování stability vnitřního prostředí a funguje jako elektrolyt, který se ve vodě rozpouští na ionty schopné vést elektřinu.

Draslík je pro lidské tělo velmi důležitý, protože se podílí na řadě klíčových funkcí:

  • Udržuje vodní rovnováhu a osmotický tlak
  • Řídí činnost kardiovaskulární a cerebrovaskulární soustavy, pomáhá snižovat krevní tlak
  • Upravuje srdeční činnost a zajišťuje homeostázu prostředí uvnitř i vně buněk
  • Má výrazný vliv na nervovou soustavu, vede nervové vzruchy a umožňuje svalový stah

Draslík je také důležitý pro metabolismus, protože umožňuje přeměnu krevního cukru na glykogen, což je skladovatelná forma energie. Vzhledem k tomu, že draslík se v těle vylučuje močí i potem, je důležité ho pravidelně doplňovat ve stravě, zejména při náročném sportovním vytížení nebo manuálním zaměstnání.

Nedostatek draslíku může vést k různým zdravotním problémům, včetně vysokého krevního tlaku a poruch srdečního rytmu. Proto je důležité zajistit, aby strava obsahovala dostatečné množství tohoto důležitého minerálu.