Opakované používání respirátorů FFP2 od Baleriny

OPAKOVANÉ POUŽITÍ A OŠETŘENÍ RESPIRÁTORU MEZI POUŽITÍMI

Nanorespirátory Balerina PFHM731, Balerina PFHM931, Balerina PFHM933 a nanoroušky obsahují unikátní nanomembránu.
Díky tomu má nanorespirátor vysokou míru filtrace a to i na záchyt nanočástic velikosti viru SARS-CoV-2 a to 99%.

Doplňující informace:
Nanomembrána filtruje díky své vnitřní struktuře a dokáže zachytit nanočástice ve veliké míře. Naproti tomu, meltblownové respirátory filtrují díky elektrostatickému náboji meltblown texlie a jejich struktura není pro záchyt nanočástic tolik efektivní. Elektrostatický náboj meltblown filtru klesá již po 40 minutách od zvlhčení meltblown textilie vydechovaným vzduchem. Proto je třeba respirátory z meltblownu měnit každé 3-4 hodiny.

Naopak respirátory z nanomembrány či nanovláken filtrují stabilně dále a to dokud trvá jejich struktura. Pokud tedy s nanorespirátory zacházíte šetrně a struktura filtru není poškozena, tak není snížena ani jejich filtrační kapacita. V současné době neexistuje certifikace pro opakované použití v tomto ohledu.
V oblasti respirátorů FFP2 existuje jen certifikace dle normy EN149 a ta testuje jen jednorázové použití. Tato norma byla vytvořena ještě v době, kdy se respirátory používaly hlavně v průmyslových provozech. Výrobce tak musí ocertifikovat svůj produkt dle normy EN149 a pak může provést zvláštní
testování v jiných laboratořích, kde otestují, zda filtrační schopnost materiálu klesá při opakovaném použití.

Nanorespirátory Balerina byly ocertifikovány dle normy EN149, dále byly otestovány na Technické Univerzitě v Liberci na 5 bezpečných opakovaných použití
bez snížení účinnost filtrace 99,6% záchyt částic dle normy pro respirátory (norma EN149).
Proto nyní v pandemii při nedostatku ochranných pomůcek, může fy Balerina deklarovat možnost 5 opakovaných použití. Filtrační účinnost na záchyt nanočástic velikosti viru SARS-CoV-2 klesla po 5 opakovaných použitích o cca 1,5 % tedy na cca 97,5%.