pH hodnota

Potentia hydrogenii, síla vodíku. pH též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě).