Regenerace

Proces obnovování a znovuvytváření tkání, buněk nebo organismů s cílem obnovit a udržovat zdraví.