Rozštěpení usazenin

Rozvolnění usazené soli na minerální neutralizující část a na zbytek kyseliny nebo jedu.