Usazenina

Nevyloučené kyseliny nebo jedy neutralizované minerálními látkami, vázané na tuky a vodu a posléze usazené v těle.