Odkyselení

Podpora vylučování kyselin z buněk a doplnění chybějících zásad.