Vylučování

Při neutralizaci kyselin a jedů pomocí zásadotvorných minerálních látek vznikají neutrální soli. Naše primární vylučovací orgány – ledviny, střeva a plíce – však nemohou vylučovat libovolně velké množství kyselin a jedů nebo smysluplně vytvořených neutrálních solí. Každý tento orgán má zcela určitou vylučovací funkci
a také kapacitu. Ta nemůže být vzhledem k existujícímu ochrannému mechanismu překročena, protože jinak by došlo k poleptání, otravě nebo zasolení těchto orgánů.